Vipava, Majerija, Štokelj (Planina), Bled, July 2, 2017